How to stop snoring with easy Yoga Poses

How to stop snoring with easy yoga poses

 

தூங்கும்போது குறட்டை வராமல் இருக்க என்ன செய்ய வேண்டும்?

குறட்டை விடுவது குறட்டை விடுபவருக்கும் அவர்களின் உறங்கும் துணைவருக்கும் தொல்லையாக இருக்கலாம். எப்போதாவது குறட்டை விடுவது பொதுவானது மற்றும் பொதுவாக கவலைக்கான காரணம் அல்ல என்றாலும், நாள்பட்ட குறட்டை தூக்கத்தின் தரத்தை பாதிக்கும் மற்றும் அடிப்படை உடல்நலப் பிரச்சினையைக் குறிக்கலாம். குறட்டையைத் தணிக்க உதவும் சில குறிப்புகள், வைத்தியம் மற்றும் யோகாசனங்கள் இதோ:

1. வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள்:

ஆரோக்கியமான எடையைப் பராமரிக்கவும்: அதிக எடை, குறிப்பாக கழுத்தைச் சுற்றி, காற்றுப்பாதைகளில் அழுத்தம் கொடுத்து குறட்டைக்கு வழிவகுக்கும்.
ஆல்கஹால் மற்றும் மயக்க மருந்துகளைத் தவிர்க்கவும்: இந்த பொருட்கள் தொண்டை தசைகளை தளர்த்தும், குறட்டைக்கான வாய்ப்பை அதிகரிக்கும்.
வழக்கமான தூக்க அட்டவணையை அமைக்கவும்: ஒவ்வொரு நாளும் ஒரே நேரத்தில் படுக்கைக்குச் சென்று எழுந்திருப்பது வழக்கமான தூக்க முறையை உருவாக்கவும் குறட்டையைக் குறைக்கவும் உதவும்.
தூக்க நிலையை மாற்றவும்: உங்கள் முதுகில் தூங்குவது நாக்கு மற்றும் மென்மையான அண்ணம் தொண்டையின் பின்புறத்தில் சரிந்து, குறட்டைக்கு வழிவகுக்கும். அதற்கு பதிலாக உங்கள் பக்கத்தில் தூங்க முயற்சிக்கவும்.
2. நாசி வைத்தியம்:

நாசி ஸ்டிரிப்ஸ் அல்லது டைலேட்டர்கள்: இவை நாசிப் பாதைகளைத் திறப்பதன் மூலம் காற்றோட்டத்தை மேம்படுத்த உதவும்.
நாசி நீர்ப்பாசனம்: உங்கள் நாசிப் பாதைகளை உப்பு கரைசலில் கழுவுதல், நெரிசல் மற்றும் குறட்டையைக் குறைக்க உதவும்.
3. யோகா போஸ்கள்:

பாடும் பயிற்சிகள் (பிராமரி பிராணயாமா): இந்த யோகா சுவாச நுட்பம் மூச்சை வெளியேற்றும் போது ஒரு முனகல் ஒலியை உருவாக்குகிறது. இது தொண்டை தசைகளை வலுப்படுத்தி குறட்டையை குறைக்கும்.
சிம்ஹா கர்ஜாசனா (சிங்க போஸ்): சிங்க போஸ் என்பது உங்கள் நாக்கை நீட்டி சிங்கம் போல கர்ஜிப்பதை உள்ளடக்கியது. இது தொண்டை தசைகளை தொனிக்க உதவும்.
மாற்று நாசி சுவாசம் (நாடி ஷோதன பிராணயாமா): இந்த சுவாசப் பயிற்சி ஒட்டுமொத்த சுவாச ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துவதோடு குறட்டையைக் குறைக்கவும் உதவும்.
4. பிற இயற்கை வைத்தியம்:

மிளகுக்கீரை எண்ணெய்: மிளகுக்கீரை எண்ணெய் அழற்சி எதிர்ப்பு பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் நாசி நெரிசலைக் குறைக்க உதவுகிறது. பெப்பர்மின்ட் எண்ணெயின் நறுமணத்தை உறங்குவதற்கு முன் சுவாசிப்பது உதவியாக இருக்கும்.
தேன் மற்றும் வெதுவெதுப்பான நீர்: தூங்கும் முன் தேன் மற்றும் வெதுவெதுப்பான நீரின் கலவையை உட்கொள்வது தொண்டையை ஆற்றும் மற்றும் குறட்டையை குறைக்கும்.
5. மருத்துவ தலையீடுகள்:

குறட்டை தொடர்ந்தால், உங்கள் தூக்கம் அல்லது உங்கள் துணையின் தூக்கம் சீர்குலைந்தால், சுகாதார நிபுணரிடம் ஆலோசனை பெறுவது அவசியம். அவர்கள் அடிப்படைக் காரணத்தைக் கண்டறிந்து பொருத்தமான சிகிச்சைகளை பரிந்துரைக்கலாம், இதில் தொடர்ச்சியான நேர்மறை காற்றுப்பாதை அழுத்தம் (CPAP) சிகிச்சை, பல் சாதனங்கள் அல்லது கடுமையான சந்தர்ப்பங்களில் அறுவை சிகிச்சை ஆகியவை அடங்கும்.
தீர்வுகளின் செயல்திறன் நபருக்கு நபர் மாறுபடும் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது அவசியம், மேலும் ஒரு நபருக்கு வேலை செய்வது மற்றொருவருக்கு வேலை செய்யாது. கூடுதலாக, குறட்டையை ஏற்படுத்தும் எந்தவொரு அடிப்படை மருத்துவ நிலைமைகளையும் நிராகரிப்பது முக்கியம். குறட்டை ஒரு தொடர்ச்சியான பிரச்சனையாக இருந்தால், ஒரு சுகாதார வழங்குநரின் வழிகாட்டுதலைப் பெறுவது நல்லது.

How to stop snoring with easy Yoga Poses

Do you snore? Then do these 3 yogasanas daily..

Yoga For Snoring: Snoring occurs when a person is in deep sleep and there is a slight obstruction in breathing. Excess body weight, nasal problem, sinus problem, drinking alcohol, smoking and sleeping in the wrong position are the causes of snoring.

Snoring is a common problem. Therefore, if you do the following yoga exercises, you can solve this problem, said Chavesh Sashi, the founder of Sav Yoga Studios, on his Instagram page.

And he says that snoring not only reduces the quality of our sleep, but also affects the sleep of those sleeping next to us. Therefore, he has suggested that the problem of snoring can be eliminated by doing the following yogasanas.

1. Dhanurasana

Dhanurasana provides flexibility to the spine. Sit-ups strengthen the muscles in the shoulders, back, wrists, chest, hips, and ankles. It can also reduce body weight. This Dhanurasana should be performed as follows.

First lie down on the floor. Both hands should be kept close to the body. - While exhaling, fold the legs back and bring the feet close to the buttocks. Extend the arms behind the back and hold the ankles. Make sure that your knees and hips stay on the floor for a while.

Now inhale and slowly raise the ankles, thighs, head and chest from the floor. Jaws should also be pushed upwards. - Breathe slowly in the same posture for 20 to 30 seconds. - On exhalation, from this asana position, you can return to the normal position. Do this asana again. 2. Bhujangasana (Bhujangasana) Bhujangasana should be done with a back bend. While in this asana, the auspicious snake appears to be standing still. This asana strengthens the abdomen. Also removes stress and fatigue. It also cures menstrual problems. Pujangasana should be performed as follows.

First lie down. Keep the legs well extended and the toes touching the ground. The palms should be placed on the floor under the chest. Also, make sure that the knuckles are close to the body on both sides. - Now press the ground well with toes and thighs. - Inhale well, press the floor well with the palms and lift the hips and chest off the floor. Make sure that the hips, legs and thighs are on the floor. - Shoulders should be removed while covering the chest. - Stay in this asana position for about 15 to 30 seconds. - Finally exhale and return to normal. - Repeat this asana. People with back pain, headache and women should not do this asana.

3. Bhramari Pranayama (Bhramari Pranayama) Bhramari means a type of bee. Pranayama means breathing technique. While performing this asana, the sound of exhalation resembles the hum of a bee. This asana calms the mind. And while doing this we can feel the vibrations of sound in our jaw, throat and face organs. Pramari Pranayama Asana should be performed as follows.

First of all we have to summon and sit according to our convenience. - Sit upright and close your eyes. - Close your eyes and feel the silence around you. - Now place the fingers around the nose and mouth on the right and left sides and press those parts. - Those areas are called Ida Nadi and Pingala Nadi. - In Bramai Pranayama, while compressing the nadis, we are not compressing the muscles. - Now breathe with some rhythm. While exhaling, we should also make a slow humming sound like the humming of a bee. - At the same time the parts pressed by the fingers should also be taken into consideration. Do not press too hard. - Repeat this asana. If you do all the three yoga poses given above, you can avoid snoring. Do these asanas daily.

 

How to do Bridge Pose step by step for beginners in Tamil

 

Search